Genitálne bradavice, latinsky condylomata acuminata, slovensky niekedy tiež ako kondylómy.
Ochorenie, ktoré vzniká nákazou ľudskými papilomavírusmi (tzv. HPV - Human Papillomae Virus), sa týka celej populácie, od detí po dospelých. Teda nie ako by sa niekto mohol domnievať, že len sexuálne aktívnych jedincov, či už heterosexuálov alebo homosexuálov, aj keď títo sú najviac rizikovou skupinou.

Vírusové ochorenie genitálnymi bradavicami (kondylómy, condylomata acuminata) spája spolu hneď niekoľko odborov – gynekológiu, urológiu, venerológiu a dermatológiu.

Intimita a citlivosť témy genitálnych bradavíc (kondylómy, condylomata acuminata) je určitým hendikepom, pretože ľudia sa veľmi často o tomto probléme hanbia komunikovať. Túto skutočnosť je treba zmeniť!

Ak zvážime fakt, že za posledných menej ako 10 rokov sa zvýšil výskyt tohto ochorenia u ľudí vo veku medzi 20. až 29. rokom života o viac než 70% a že týmto vírusom je nakazených viac ako 70% populácie, potom je nevyhnutné venovať pozornosť tejto otázke a šíriť maximálne množstvo relevantných informácií o tom, čo to vlastne genitálne bradavice (kondylómy, condylomata acuminata) sú, kde hľadať príčinu, vhodné metódy liečby a prevencie. Existujúce odhady uvádzajú, že celosvetovo je týmto vírusom zasiahnutých viac ako 630 miliónov ľudí.