Genitálne bradavice

Čo sú genitálne bradavice

Genitálne bradavice (kondylómy, condylomata acuminata) sú nezhubným (benígnym)  ochorením vírusového pôvodu, tzv. HPV (Human Papillomae Virus - ľudský papilomavírus). Viac informácií o vírusoch HPV nájdete tu). Jedná sa o kožné výrastky, ktoré zvyčajne vznikajú v oblasti vonkajších pohlavných orgánov, a to tak u žien, ako aj u mužov. Veľmi často sú belavej alebo pleťovej farby, môžu však byť aj tmavo sfarbené. Veľkosť genitálnych bradavíc (kondylómy, condylomata acuminata) sa pohybuje od úplne malých, voľným okom sotva viditeľných bradavičiek, až po útvary karfiolového tvaru.

Prejavy bradavíc môžu byť ojedinelé, zoskupené, izolované alebo môžu splývať. Vo väčšine prípadov sú bez zvláštnych príznakov, ale môžu aj svrbieť až bolieť a môže dôjsť aj ku krvácaniu.

U žien sa najčastejšie vyskytujú okolo pošvového vchodu, môžu však vznikať aj v pošve a na krčku maternice. Okrem nepríjemných vonkajších prejavov znamenajú pre ženu veľmi často aj obmedzenie sexuálnej aktivity a následnú možnosť vzniku depresií. U tehotných žien môže dôjsť aj k prenosu tohto vírusu na plod v priebehu pôrodu a následne spôsobiť u dieťaťa výskyt tzv. papilomatózy hrtana, ktorá môže ohroziť život dieťa udusením.

U mužov sa genitálne bradavice (kondylómy, condylomata acuminata) objavujú najčastejšie na penise alebo miešku. Taktiež môžu byť okolo konečníkového otvoru, v priestore medzi genitáliami a konečníkom, na tzv. hrádzi. Vzácne sa vyskytujú v oblasti slabín. Môžu byť príčinou ďalších ochorení, akou je napríklad fimóza, ďalej chronických zápalov močovej trubice vrátane bolestivosti v mieste výskytu.

Príčinou genitálnych bradavíc (kondylómy, condylomata acuminata) sú tzv. ľudské papilomavírusy (HPV), predovšetkým sú to typy 6 a 11. Aj napriek tomu, že sa jedná o nezhubné ochorenie, je pre pacientov táto choroba veľmi obťažujúca a znepríjemňuje im život. Pacienti, ktorí sú nakazení vírusom 6 a 11 sa však môžu stretnúť aj s inými typmi vírusov, ktoré môžu byť príčinou iných, závažnejších ochorení (napr. rakoviny krčka maternice). Aj to je dôvod, prečo nie je dobré odďaľovať lekárske vyšetrenie.

Obvyklá inkubačná doba sa pohybuje od 3 týždňov do 3 mesiacov, ale môže trvať aj niekoľko rokov. Nákaza sa formou genitálnych bradavíc prejaví len u 1-2% infikovaných. Ostatní sa stávajú tzv. prenášačmi nákazy. Ale aj u týchto ľudí sa môžu genitálne bradavice (kondylómy, condylomata acuminata) objaviť neskôr, napr. pri oslabení organizmu (oslabená imunita a pod). V prípade, že sa genitálne bradavice neliečia, môžu sa ďalej zväčšovať, môžu zostať nemenné, alebo môžu vymiznúť. U 10 až 30% liečených prípadov sa môžu bradavice znovu objaviť, a to aj napriek vymiznutiu klinicky zjavných bradavíc. Infekcia môže v rôznych štádiách pretrvávať v organizme po celý život.

 

Viacpočetné genitálne bradavice na vulve (veľké a malé pysky ohanbia) u ženy

 

genitální bradavice  
 

Genitálne bradavice na penise

 

genitální bradavice genitální bradavice genitální bradavice

 

Viacpočetné perianálne bradavice (bradavice v oblasti konečníka)

 

genitální bradavicegenitální bradavice

Príčina

Genitálne bradavice (kondylómy, condylomata acuminata) sú veľmi rozšíreným ochorením a ich počet naďalej stúpa. Sú spôsobené ľudským papilomavírusom tzv.  HPV (Human Papillomae Virus) typu 6 a 11. Prenášajú sa takmer výlučne pohlavným stykom a v Českej republike ide o jednu z najčastejších pohlavne prenosných chorôb. Nejedná sa iba o vaginálny pohlavný styk, ale k prenosu môže dôjsť aj pri tzv. pettingu, alebo pri análnom či orálnom sexe.

Infekcia sa môže preniesť prostredníctvom drobných poranení sliznice infikovaného partnera. V malom množstve prípadov môže byť spôsobená prenosom z rúk na genitálie. Medzi najviac postihnuté skupiny patria mladé ženy okolo dvadsiateho roku života a homosexuáli.

Rizikovým faktorom pre prenos nákazy je jednak počet sexuálnych partnerov ako aj frekvencia pohlavného styku. Ďalej kontakt s osobou, ktorá už vírus má a počet sexuálnych partnerov, s ktorými sa táto osoba ďalej pohlavne stýka.

Od počtu sexuálnych partnerov závisí aj to, aká veľká je pravdepodobnosť infekcie, čo však neznamená, že výskyt genitálnych bradavíc (kondylómy, condylomata acuminata) musí byť znakom promiskuitného života postihnutého. Infikovať sa dá pri jedinom pohlavnom styku, alebo aj v monogamnom vzťahu. Záleží od predchádzajúceho života partnera / partnerky.

Liečba

Samotnej liečbe najprv predchádza klinické lekárske vyšetrenie. Súčasťou vyšetrenia môže byť vykonanie biopsie a histologického vyšetrenia vzorky odobratého tkaniva z postihnutého miesta. U žien sa taktiež odporúča vykonať tzv. cytologické vyšetrenie, aby sa vylúčilo prípadné malígne ochorenie krčku maternice.

Okrem laboratórnych vyšetrení sa veľmi často robí aj venerologická anamnéza, lebo genitálne bradavice (kondylómy, condylomata acuminata) sú mnohokrát vedľajším nálezom pri vyšetrovaní iných pohlavne prenášaných infekcií. Je vhodné aj zvážiť vyšetrenie protilátok na prítomnosť infekcie HIV (Aids).

Súčasná medicína ponúka celý rad možností, ako liečiť genitálne bradavice (kondylómy, condylomata acuminata). Bohužiaľ žiadna z nich nemá 100% účinnosť. V Slovenskej republike doteraz prevláda liečba aplikovaná lekárom, pričom sa jedná o lokálnu liečbu, do ktorej patria:

Kryoterapia tekutým dusíkom
Zákrok vykonáva lekár pomocou vatovej tyčinky alebo sprejom, a to 1x za jeden alebo dva týždne. Dĺžka aplikácie závisí od veľkosti a od lokalizácie prejavov. Výhodou metódy je nízka cena a prakticky univerzálna možnosť použitia. Úspešnosť kryoterapie sa udáva 67-92%.

Podophyllin 10 - 25% tinktúra
Podophyllin 10-25% tinktúra nie je už dnes podľa posledných odporúčaní vhodnou liečebnou alternatívou vzhľadom na riziko systémovej toxicity a existenciu iných metód s podobným účinkom.

Kyselina trichlóroctová (80 – 90% roztok)
Aplikuje sa na lézie opakovane jedenkrát za týždeň. Pokiaľ sa 6 aplikáciami nedosiahne liečebný účinok, potom je vhodné zmeniť liečbu. Pri maximálnom počte aplikácií sa účinnosť pohybuje okolo 80%.

Chirurgické metódy
Výhodou chirurgických metód je predovšetkým skrátenie celého liečebného procesu na jednu ambulantnú návštevu. Zákrok sa väčšinou vykonáva v lokálnej anestézii. Na odstránenie bradavíc sa používa abrázia ostrou lyžičkou alebo kyretou, excízia (operatívne odstránenie, odrezanie) skalpelom, prípadne tzv.  tangenciálna alebo "shave" (holiaca) excízia. Úspešnosť sa pohybuje okolo 80-100%.

Elektrokauterizácia
Túto liečbu možno považovať za účinnú, zároveň však aj bolestivú. Vykonáva sa v lokálnej anestézii a nie je určená pre pacientov s kardiostimulátorom. Jej účinnosť sa pohybuje medzi 60-90%.

CO2 laser či iné ablačné lasery
Výhodou laserov je ich veľká presnosť, ktorá obmedzí poškodenie okolitého tkaniva a vedie k dobrému kozmetickému efektu a k nízkemu počtu návratu bradavíc. Nevýhodou tejto metódy je však jej vysoká cena.

Bohužiaľ žiadna z uvedených metód nie je zárukou, že sa genitálne bradavice (kondylómy, condylomata acuminata) neobjavia znova. Treba mať na pamäti, že sa jedná o vírusové ochorenie.

Na rozdiel od Slovenskej republiky razia krajiny západnej Európy a Spojené štáty americké skôr trend liečby, ktorú si aplikuje samotný pacient. Výhodami samoliečby v domácich podmienkach pacienta je predovšetkým časová flexibilita a zároveň odpadá nutnosť návštev lekára.

Súčasný slovenský trh ponúka pacientom postihnutým genitálnymi bradavicami (kondylómy, condylomata acuminata) tri druhy liekov s možnosťou vlastnej aplikácie - podofyllotoxín, imiquimod a najnovšie aj sinekatechíny (čistený extrakt zo zeleného čaju). Ide o lieky v podobe mastí, ktoré sa aplikujú lokálne na miesto postihnutia. Zdá sa, že najvyššiu účinnosť majú už spomínané sinekatechíny. Okrem flexibility prináša liečba pomocou mastí pacientom jednoznačne aj výhodu úplnej intimity a súkromia.

Podofyllotoxín je na slovenskom trhu k dispozícii ako 0,15% masť. Liek sa aplikuje 3 dni po sebe, a to 2x denne s následnou 4 dňovou prestávkou po 4 týždňoch terapie. Udáva sa účinnosť 43-70%, ale výsledky klinických štúdií vykazujú veľmi široký rozsah návratu vírusu – a to od 8 až do 100%. Podofyllotoxín by sa nemal podávať počas gravidity, ani u dojčiacich žien a takisto ani nie u detí.

Imiquimod 5% masť je lokálny imunomodulátor. Mechanizmus účinku spočíva v lokálnom uvoľňovaní cytokínov. Krém sa aplikuje 3 x do týždňa pred spaním, a to maximálne po dobu 16 týždňov. Účinnosť preparátu po 4 mesiacoch terapie je udávaná 35-68%. Riziko návratu genitálnych bradavíc (kondylómy, condylomata acuminata) sa pohybuje medzi 6-26%. Bezpečnosť počas gravidity doteraz ešte nie je overená.

Sinekatechíny 10% masť. Jedná sa o liek na prírodnej báze z výťažkov listov zeleného čaju, ktoré majú protizápalové a protivírusové účinky. Masť sa aplikuje 3 x denne maximálne po dobu 16 týždňov. Liek by sa nemal používať počas tehotenstva. Úplné vyliečenie genitálnych bradavíc (kondylómy, condylomata acuminata) sa udáva u 47-59% pacientov počas 12-16 týždňov terapie. Riziko opätovného vzniku bradavíc do 12 týždňov po liečbe je 7-11%.

Prevencia

Dalo by sa povedať, že jedinou spoľahlivou ochranou proti ochoreniu HPV a genitálnym bradaviciam (kondylómy, condylomata acuminata ) je sexuálna abstinencia, pretože ani kondóm nie je celkom spoľahlivý spôsob, a to predovšetkým preto, že vírus genitálnych bradavíc (kondylómy, condylomata acuminata) sa vyskytuje aj v oblastiach, ktoré pri sexuálnom styku nie sú kondómom chránené.

Vzhľadom na dlhú inkubačnú dobu nie je zaručené, že partner, ktorý nemá prejavy infekčného ochorenia, nie je nositeľom skrytej infekcie genitálnych bradavíc (kondylómy, condylomata acuminata), a teda že nie je jej šíriteľom.

Dôležitými zásadami pri prevencii je predovšetkým vyvarovať sa promiskuity a dodržiavať hygienu. Pokiaľ dôjde k nákaze jedného z partnerov, mal by sa nechať vyšetriť aj druhý partner.

Ako už bolo povedané, používanie kondómu nezabezpečí dokonalú ochranu. Napriek tomu však do určitej miery riziko znižuje, lebo pri pohlavnom styku dochádza ku kontaktu sliznice vonkajších rodidiel ženy s koreňom penisu a okolitými tkanivami, ktoré kondóm dostatočne pokrýva.

Treba si aj uvedomiť, že každé ochorenie genitálií zvyšuje ďalšie riziko prenosu iných vážnejších sexuálne prenosných chorôb ! ! !