HPV ochorenia

HPV sú ľudské papilomavírusy a patria medzi najčastejšie vírusové sexuálne prenosné infekcie. Aj napriek tomu, že je nimi infikovaných viac ako 70 % sexuálne aktívnej populácie,  príznaky má iba 1 až 2 % infikovaných osôb.

Vírusy HPV patria medzi DNA vírusy . Súčasná medicína ich pozná viac ako 200 typov, pričom vyše 40 z nich infikuje kožu genitálií a okolia. HPV sa množia v bazálnej vrstve kože, kde sa môžu transformovať a spôsobovať aj nádorové bujnenie. Z pohľadu onkológie ich môžeme rozdeliť na dve základné skupiny:

  1. S nízkym potenciálom vzniku rakoviny tzv. low-risk HPV. Sem možno zaradiť typy 6, 11, 40, 42, 43, 44, 51, 54, 61 a ďalšie . Tento typ vírusov HPV je odolnejší a ľahko infikuje aj neporušenú kožu . Prenos týchto vírusov je možný napr. aj pri pettingu .
  2. S vysokým potenciálom vzniku rakoviny tzv. high-risk HPV. V tejto skupine sú napr. typy 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51 a ďalšie . Tento typ vírusov HPV sa vie integrovať do bunkového genómu, a môže preto spôsobiť malígnu transformáciu buniek. Tieto vírusy sú však náchylnejšie na vplyvy vonkajšieho prostredia a potrebujú drobné poranenia alebo zmenu tkaniva (napr. na krčku maternice ) k tomu, aby boli schopné sa uchytiť a následne spôsobiť prípadné nádorové ochorenie.

Najznámejším nádorovým ochorením spôsobeným HPV je karcinóm v oblasti krčka maternice. HPV majú takisto vplyv na karcinóm v oblasti pošvy, konečníka, penisu, ústnej dutiny a hrtana.

Ako prevenciu chorôb spôsobených vírusmi HPV ponúka slovenský trh rôzne očkovacie látky, ktoré znižujú riziko vzniku HPV ochorení. Viac na www.hpv-college.cz.

Prenos HPV

Vírusy HPV sa prenášajú priamym kontaktom kože alebo slizníc. Najčastejším spôsobom prenosu je sexuálny styk. Prenos pri orálnom sexe je tiež možný, aj keď je menej častý. Podstatne menšiu časť prípadov spôsobuje prenos z rúk na genitálie, nie je však vylúčený.

Pokiaľ hovoríme o riziku prenosu infekcie počas tehotenstva, potom možno povedať, že počas tehotenstva je riziko v podstate zanedbateľné, avšak počas pôrodu je veľké nebezpečenstvo, že sa infekcia prenesie na novorodenca. Riešením môže byť cisársky rez, lebo u novorodenca sa po prechode pôrodným kanálom môže okrem klasických bradavíc na koži vyvinúť tiež veľmi závažné ochorenie dýchacích ciest – tzv. papilomatóza hrtana, ktorá môže byť príčinou aj smrti udusením.

Vždy je potrebné informovať lekára, aby Vám odporučil liečbu, ktorá bude najvhodnejšia tak s ohľadom na rozsah ochorenia, ako aj s ohľadom na priebeh tehotenstva.